top of page

סרטונים קצרים וקולעים: תשובות לשאלות נפוצות

"אני לא יכול להיות טבעוני, אין לי כח לבשל!"

"אתם צריכים לדאוג לחוקים טובים יותר לבע"ח, לא לקדם טבעונות"

"למה להגן על בע"ח במקום על בני אדם?"

"אני דואגת לחתולים, אתם תדאגו לתרנגולות"

"מאיפה טבעונים משיגים B12?"

"אבל ממילא ימשיכו להרוג בעלי חיים!"

למה לא לאכול "בשר הומאני"?

"אם כולם יהיו טבעונים, מה יעשו החקלאים?"

"מה נשאר לטבעונים לאכול בכלל?"

"מה יקרה לבעלי חיים אם נשחרר אותם?"

bottom of page